wtorek, 18 marca 2008

Freedom for Tibet!

ŚWIATOWY APEL DO PRZEDSTAWICIELSTW PRZY ONZ W CELU WYSŁANIA MISJI OBSERWACYJNEJ DO TYBETU:

APEL DO AMBASADORA RP PRZY ONZ

APEL O PILNE ZAJĘCIE STANOWISKA W SPRAWIE WYDARZEŃ W TYBECIE:

Prosimy o popieranie apelu wysyłając maile i faksy oraz dzwoniąc pod wskazane numery:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
tel. 022 694 60 00
faks 022 625 26 37
cirinfo@kprm.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Azji i Pacyfiku
tel. 022 523 93 02
faks 022 523 95 99
dap@msz.gov.pl

Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski
tel. 022 621 84 96
faks 022 621 76 54
biuro@bronislawkomorowski.pl

Marszałek Senatu
Bogdan Borusewicz
tel.: 022 694 14 39, 022 621 56 04
faks: 022 694 27 01
borusewicz@nw.senat.gov.pl

My, niżej podpisani zwracamy się z pilnym apelem do najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej o zajęcie zdecydowanego stanowiska władz RP w sprawie dramatycznych wydarzeń w Tybecie.

W ostatnich dniach doszło do pokojowych protestów mnichów, a następnie brutalnej pacyfikacji demonstracji na ulicach Lhasy. Według różnych źródeł jest od 30 do 100 zabitych, setki aresztowanych i rannych, sytuacja w Lhasie, stolicy Tybetu przypomina wprowadzenie stanu wojennego. Demonstracje inicjowane są w kolejnych klasztorach i tłumione przez władze. Tybetańczycy apelują o międzynarodową pomoc!

Dotychczas stanowisko w sprawie wydarzeń w Tybecie zajęły: Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka, rządy państw m.in. Słowenii (Prezydencja UE), Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Indii, Tajwanu, Australii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii.

Apelujemy o:

1. jak najszybsze zajęcie oficjalnego stanowiska przez Polskę i potępienia brutalności władz Chin wobec Tybetańczyków.
2. wezwanie władz Chin do uwolnienia wszystkich pokojowo protestujących,
3. wyjaśnienia wszystkich przypadków śmierci Tybetańczyków i dokładnej ilości zabitych;
4. poparcie apelu Rządu Tybetańskiego i Dalajlamy o wysłanie międzynarodowej misji obserwacyjnej do Tybetu;
5. wezwanie władz Chin do rozpoczęcia poważnych rozmów z Dalajlamą;
6. nie uczestniczenie przedstawicieli władz RP w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.

PETYCJA DO MIĘDZYNARODOWEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO:
http://actionnetwork.org/campaign/tibet_IOC

POPARCIE DLA DZIAŁAŃ PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU NA RZECZ TYBETU:

Poparcie jest bardzo ważne, dla dalszych prac Zespołu. Pisząc, dziękuj za wystosowanie pisma do Ambasadora ChRL w dniu 15 marca, i proś o dalsze zaangażowanie w działania na rzecz Tybetu, oraz przekazywanie poparcia dla Tybetu innym posłom.

Przewodnicząca:
Pani Poseł Beata Bublewicz beata@bublewicz.eu

Wiceprzewodniczący:
Pan Poseł Waldemar Andzel waldemar.andzel@sejm.pl

Pan Poseł Jarosław Wałęsa jaroslaw.walesa@sejm.pl

ROZPRZESTRZENIAJ INFORMACJĘ
Uruchamiamy specjalną domenę poświęconą wydarzeniom w Tybecie: www.tybet.org.pl
Z naszej strony robimy WSZYSTKO aby ŚWIAT upomniał się o Tybet.

1. roześlij linka do wszystkich kontaktów na Skype, GaduGadu i innych komunikatorach
2. wyślij maile do znajomych i na listy mailowe
3. umieść linka na stronie www i blogu

Tybetańczycy poświęcają życie, aby mówić o Tybecie, pomóż im!

Brak komentarzy: