poniedziałek, 29 grudnia 2008

Boże Narodzenie 2008 / Navidad 2008

Jeszcze garść zdjęć ze Świąt. W pierwszy dzień pojechaliśmy do pięknej bazyliki w Katowicach-Panewnikach, gdzie znajduje się największa w Europie szopka. W zasadzie to odwiedziliśmy trzy szopki panewnickie: jedną (tę największą) wewnątrz bazyliki, drugą - ruchomą (znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu z boku kościoła) i trzecią - żywą (która znajduje się na dziedzińcu klasztoru franciszkanów). Na całość szopki składa się nie tylko scena w głównej nawie, ale i dwóch bocznych, tworząc Bożonarodzeniowy tryptyk. Cały żłóbek od szczytu nieba do posadzki ma ok. 18 m wysokości, 10 m głębokości i 15 m szerokości (nie licząc bocznych naw). Zajmuje powierzchnię ponad 600 m². Znajduje się w niej ponad 120 różnych figurek. Najstarsze z nich to pastuszek i kobieta z dzbanem - mają około 130 lat. Co roku żłóbek ma hasło przewodnie, w tym roku jest nim: "Otoczmy troską życie". Więcej o panewnickiej szopce można przeczytać na stronie klasztoru: Parafia Panewniki

En 25 del diciembre salíamos a la basílica de los franciscanos en Panewniki (un distrito de Katowice), donde está ubicado el belén mas grande en Europa. De verdad visitamos tres belenes en Panewniki: un belen dentro de la basílica, segundo - móvil y tercera - viva (cual está situado en el patio del monasterio franciscano de Panewniki). El belén abraza no sólo la escena en la nave principal , pero tambien los en dos naves laterales. Todo belén tiene :18 mts de la altura, 10 mts de la profundidad y 15 mts de ancha (sin las naves laterales). Ocupa la superficie por encima de 600 m². Alli estan por encima de 120 las estatuillas. Algunas son muy viejas, tienen mas o menos 130 años.


Szopka w bazylice franciszkanów w Panewnikach
El belén en
la basílica de los franciscanos en Panewniki


Kuba ślizgając się zmierza do szopki ruchomej
Kuba va al belén móvil
Szopka ruchoma
El belén móvil
Szopka żywa
El belén vivo
Na dziedzińcu klasztoru franciszkanów w Panewnikach
En el patio del monasterio franciscano de Panewniki

Brak komentarzy: