wtorek, 3 marca 2009

Pod znakiem "trójki" / Bajo del signo "tres"

3.03.1993 r. w trzeci dzień tygodnia, o godz. 3:43 - czyli 16 lat temu - urodziła się moja córa Karolina.

3.03.1993 a. en tercero día de la semana, de la hora 3:43 - es decir hace 16 años - nació mi hija Karolina.

To zdjęcie jest oczywiście sprzed paru lat
Esta foto sace hace algunos años, por supuesto.


Karolina i jej największe marzenie - podróż do Japonii. Niestety, w tym roku chyba to marzenie się nie spełni.
Karolina y su sueño dorato - el viaje a Japón. Desgraciadamente, en este año probablemente este sueño no se consumará.

Brak komentarzy: