niedziela, 24 czerwca 2012

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Miniony tydzień obfitował w wydarzenia. Ze względu na ważne uroczystości związane z 90. rocznicą przyłączenia/powrotu Górnego Śląska do Polski, akredytowałam się na najważniejsze imprezy. I tak, w piątek 22 czerwca w historycznej Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Głównym celem tego wydarzenia było uchwalenie okolicznościowej uchwały w sprawie zjednoczenia części Górnego Śląska z Polską. Zjechało na nią mnóstwo VIP-ów. Początkowo w sesji miał uczestniczyć prezydent RP Bronisław Komorowski, ale ostatecznie przyjechał nieco później - na obchody na Placu Sejmu Śląskiego. Osobiście odbieram jego nieobecność na sesji jako zlekceważenie instytucji Sejmiku Województwa Śląskiego i tego co najistotniejsze - rangi tej uroczystości. Wciąż niewielu ludzi w kraju zdaje sobie sprawę, czym byłaby dziś Polska bez Górnego Śląska, bez jego kopalń, hut i ludzi. W kuluarach mówiło się o tym, że powodem jego nieobecności była obawa przed skandalem, jaki może wybuchnąć podczas głosowania nad uchwałą. Nie pojawiły się w niej słowa o przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski czy też powrocie do Macierzy. Wciąż trwają spory nad określeniem, czy Górny Śląsk został przyłączony do Polski czy powrócił do Polski. Oczywiste jest, że Górny Śląsk stał się częścią Polski i radni Sejmiku Śląskiego użyli właśnie takiego określenia - "zjednoczenie". A oto tekst uchwały:

Oświadczenie Sejmiku Województwa Śląskiego 
w 90. rocznicę zjednoczenia części Górnego Śląska z Polską

W tym roku mija 90 lat od zjednoczenia części Górnego Śląska z Polską, po blisko sześciu wiekach przynależności regionu do innych państw. Sejmik Województwa Śląskiego wyraża wdzięczność ludowi śląskiemu który mimo burzliwej historii zachował swoją tradycję, kulturę i język. Szczególny szacunek wyrażamy wobec Powstańców Śląskich, dzięki którym Polsce przyznana została najbardziej uprzemysłowiona część Górnego Śląska.

Dnia 20 czerwca 1922 roku Wojsko Polskie pod dowództwem Generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyło na Górny Śląsk witane przez lud śląski. Na moście szopienickim na granicznej Brynicy stanęła powitalna brama triumfalna. Wojsko Polskie witały władze województwa z pierwszym Wojewodą Śląskim Józefem Rymerem i posłem Wojciechem Korfantym na czele. Trzy miesiące później odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Śląskiego. Jego pierwszym Marszałkiem został Konstanty Wolny, współautor statutu organicznego. Uroczystości objęcia wszystkich pięciu powiatów przyznanych Polsce zakończone zostały 16 lipca 1922 roku w Katowicach podpisaniem aktu zjednoczenia Górnego Śląska z Polską.

Województwo Śląskie swoim gospodarczym i intelektualnym potencjałem walnie przyczyniło się do rozwoju II Rzeczypospolitej. Niech pamięć o trudzie ich twórców będzie żywa wśród mieszkańców obecnego Województwa Śląskiego i Polski. 
 
Obrady otworzył przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak pamiątkową laską marszałkowską Konstantego Wolnego, pierwszego marszałka Sejmu Sląskiego

W ławach zasiadły VIP-y różnej maści, w tym: ks. bp. Tadeusz Szurman - biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezydent Katowic Piotr Uszok... 

...wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz, minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, eurodeputowany Jan Olbrycht... 

...były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz...

 ...wnuk Konstantego Wolnego...

...a także kombatanci Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Andrzej Gościniak

Marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz

 
Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas

 
JE Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki

Prof. Jerzy Buzek


Przed wejściem do Sali Sejmu Ślaskiego uroczyście odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego - Konstantego Wolnego. W 2012 roku przypada 135. rocznica urodzin marszałka Wolnego o z tej okazji uchwałą Sejmiku Śląskiego z grudnia 2011 roku rok 2012 został uznany Rokiem Konstantego Wolnego. Warto dodać, że miesiąc temu sprowadzono ze Lwowa szczątki marszałka Wolnego i 6 czerwca odbył się ponowny pogrzeb, jego szczątki spoczęły na cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach.

Brak komentarzy: