piątek, 4 lipca 2014

24. Festiwal Kultury Żydowskiej

Od 27 czerwca do 6 lipca na krakowskim Kazimierzu trwa 24. Festiwal Kultury Żydowskiej. W ramach wydarzenia odbywa się dużo koncertów, warsztatów muzycznych i plastycznych, spotkań, wystaw, wykładów, debat, spacerów historycznych z przewodnikiem. Tegoroczny festiwal promowany jest czterema słowami, które określają to, czego można doświadczyć podczas 10. dnia na krakowskim Kazimierzu. To słowa: Aszkenaz, Mizrach, Dybuk i Kibuc – określają one cztery najważniejsze bloki tematyczne tegorocznego FKŻ.

Aszkenaz – według Księgi Rodzaju to syn Gomera, protoplasta m.in. Słowian i Germanów; nazwa używana jest do określenia kultury Żydów wywodzących się z Europy Środkowej i Wschodniej, stanowiących zdecydowanie dominującą grupę wśród Żydów.

Mizrach – po hebrajsku znaczy 'wschód', mizrachijczycy to Żydzi pochodzący z krajów Bliskiego Wschodu, zamieszkałych w większości przez muzułmanów; termin ten obejmuje również Żydów z krajów Maghrebu oraz Żydów sefardyjskich.

Dybuk – duch z pogranicza dwóch światów; nie może zaznać spoczynku i bierze w posiadanie ciało żywej osoby; jeden z najważniejszych toposów literackich i kulturowych związanych z folklorem żydowskim, obecny w Kabale, ale też inspirujący dla współczesnej popkultury.

Kibuc – idea, która pomogła zbudować państwo Izrael; osady zakładane od 1910 roku na terenach Palestyny, które zakładały wspólnotę jako fundament relacji międzyludzkich; fenomen społeczno-kulturowy, który wpłynął na wszystkie aspekty życia współczesnego Izraela.


Centralnym punktem programu każdego Festiwalu Kultury Żydowskiej na Kazimierzu jest największy ze wszystkich koncertów muzyki żydowskiej – "Szalom na Szerokiej". W tym roku odbędzie się 5 lipca (sobota) o godz. 18.00. Wydarzeniem finałowym tegorocznego Festiwalu jest koncert grupy Leopold Kozłowski i Przyjaciele w Synagodze Tempel. Leopold Kozłowski jest pianistą, kompozytorem i dyrygentem, nazywany ostatnim klezmerem Galicji, wnukiem Pejsacha Brandweina, założyciela najsłynniejszej w Galicji kapeli klezmerskiej. Jeden z jego wujów to klarnecista Naftule Brandwein – uważany w Ameryce za króla muzyki klezmerskiej. Leopold Kozłowski był kierownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego w Warszawie i zespołu Roma. Opracował wszystkie polskie wersje musicalu Skrzypek na dachu. Jest autorem muzyki teatralnej i filmowej. 

Jak co roku, podczas festiwalu zostanie również wręczona Nagroda im. Ireny Sendlerowej. Przyznaje ją rokrocznie Fundacja Taubego Polakom zaangażowanym w prace na rzecz dziedzictwa żydowskiego.

Z radością informuję, że na ten właśnie koncert wybieramy się w niedzielny wieczór

1 komentarz:

Krzysztof pisze...

Podaję link do wnętrza synagogi Tempel, w której nadal odbywają się nabożeństwa

http://www.panoramio.com/user/6383323/tags/synagoga