czwartek, 8 października 2015

Galilea

Z dużą przerwą, ale leci kolejna porcja zdjęć z Izraela. Tym razem zdjęcia z wycieczki do Galilei. Galilea to kraina rozciągająca się w północnym Izraelu i w Palestynie, wzdluż zachodniego brzegu Jordanu. W przeciwieńskie do regionu, w którym położona jest Jerozolima (czyli suchym, pustynnym), Galilea jest bardziej zielona i więcej tu opadów. Chociaż we wrześniu i październiku wciąż było bardzo gorąco.

 Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie
Kilka kilometrów na północ od Tyberiady – miasta, o którym wspomina Nowy Testament jako mieście położonym nad Jeziorem Tyberiadzkim, nad którym swoją działalność koncentrował Jezus Chrystus – leży Tabgha

Kościół Prymatu św. Piotra w Tabgha. Przed ołtarzem znajduje się wystająca ponad posadzkę skała "Mensa Christi" zwana też "Stołem Pana". Według tradycji to właśnie na tej skale po cudownym połowie Jezus zaoferował apostołom posiłek: ryby i chleb. Przy tej skale też Jezus po posiłku zapytał trzykrotnie Szymona: "Szymonie, synu Jony, czy Mnie miłujesz?”. Na co otrzymał odpowiedź: „Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję”. Później padły wspomniane już wcześniej słowa Chrystusa: „Paś baranki moje”.

 Jezioro Tyberiadzkie, inaczej GalilejskieKafarnaum – miejscowość, która także kilkakrotnie pojawia się na kartach Nowego Testamentu i jest związana z Chrystusem

Kafarnaum oddalone jest o około 5 km od ujścia Jordanu do Jeziora Galilejskiego. Znajdują się tu ruiny starożytnego Kafarnaum z tzn. domem św. Piotra. Kuba stoi akurat na tle ruin synagogi

Kafarnaum stanowiło centrum działalności Jezusa po opuszczeniu Nazaretu. Jezus przeniósłszy się do Kafarnaum napotkał tam Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, rybaków łowiących ryby w Jeziorze Galilejskim. Razem z celnikiem Mateuszem, powołał ich na swoich pierwszych uczniów (apostołów)


 Leon na tle Jordanu. Na drugim planie masowe chrzczenie w wodach Jordanu

 Kuba na tle Jordanu

 Po drugiej stronie rzeki jest Syria. Zresztą trudno orzec, jak przebiegają granice, bo wciąż te tereny są sporne i nawet na mapie nie ma jasno oznaczone, gdzie zaczyna się Syria, a gdzie Izraelpiątek, 2 października 2015

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie

Oto kolejny zestaw zdjęć z Izraela. Panowie udali się do Bazyliki Grobu Pańskiego (lub Świętego), która usytuowana jest tuż przy Starym Domu Polskim, i jest jednym z najświętszym miejsc dla wszystkich chrześcijan wszelkich wyznań. Bazylika Grobu Pańskiego wznosi się w miejscu, gdzie według tradycji został ukrzyżowany i pogrzebany Jezus. Pierwszą świątynię w tym miejscu wybudował cesarz Konstantyn w IV wieku n.e. Wkrótce została zburzona przez Persów, potem na nowo odbudowana. Świątynia reguarnie ulegała zniszeneniom, a to z powodu trzesienia ziemi, a to z powodu pożaru. Mimo iz bazylika wielokrotnie ulegała (w róznym stopniu) zniszczeniom i ma charakter mocno eklektyczny zawierający elementy róznych stylów i epok, to jednak budynek, który dziś możemy oglądać, zachowuje kształt nadany mu przez budowniczych cesarza Konstantyna Monomarcha oraz krzyżowców.

 Wejście do grobu Jezusa

 Wnętrze bazyliki

Golgota, tu ojciec Leon odprawił mszę świętą


 Ojciec Leon i Kuba stoją w kolejce do tzw. kamienia Golgoty - miejsca, w którym rzekomo wbity był krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. W Ewangelii Św. Jana miejsce to nazwane jest "miejscem czaszki". Skała, na której znajdował się krzyż Jezusa, miała kształt czaszki i stąd pochodzi nazwa aramejska Gulgalta i łacińska Calvaria

Kaplica Ukrzyżowania jest podzielona na dwie części: łacińską i prawosławną. Pod ołtarzem znajduje się dysk wykonany ze srebra, który wskazuje dokładnie miejsce osadzenia krzyża. Wkładając rękę do otworu, można dotknąć skały ukrzyżowania

 Wizyta w bazylice była okazją do odwiedzania franciszkanów opiekujących się ze strony Kościoła katolickiego tym świętym miejscem (i dbającym o zachowanie słynnego status quo) 

Franciszkanie pokazali Krzyśkowi, Kubie i ojcu Leonowi miejsca niedostępne zwykłym turystom

Mogli m.in. wejść pod kopułę bazyliki...

 ...i z góry zobaczyć grobowiec Jezusa

Grobowiec Jezusa jest wykonany z kolorowego marmuru, któremu nieustannie płonące świece nadały ciemny kolor