piątek, 2 października 2015

Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie

Oto kolejny zestaw zdjęć z Izraela. Panowie udali się do Bazyliki Grobu Pańskiego (lub Świętego), która usytuowana jest tuż przy Starym Domu Polskim, i jest jednym z najświętszym miejsc dla wszystkich chrześcijan wszelkich wyznań. Bazylika Grobu Pańskiego wznosi się w miejscu, gdzie według tradycji został ukrzyżowany i pogrzebany Jezus. Pierwszą świątynię w tym miejscu wybudował cesarz Konstantyn w IV wieku n.e. Wkrótce została zburzona przez Persów, potem na nowo odbudowana. Świątynia reguarnie ulegała zniszeneniom, a to z powodu trzesienia ziemi, a to z powodu pożaru. Mimo iz bazylika wielokrotnie ulegała (w róznym stopniu) zniszczeniom i ma charakter mocno eklektyczny zawierający elementy róznych stylów i epok, to jednak budynek, który dziś możemy oglądać, zachowuje kształt nadany mu przez budowniczych cesarza Konstantyna Monomarcha oraz krzyżowców.

 Wejście do grobu Jezusa

 Wnętrze bazyliki

Golgota, tu ojciec Leon odprawił mszę świętą


 Ojciec Leon i Kuba stoją w kolejce do tzw. kamienia Golgoty - miejsca, w którym rzekomo wbity był krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa. W Ewangelii Św. Jana miejsce to nazwane jest "miejscem czaszki". Skała, na której znajdował się krzyż Jezusa, miała kształt czaszki i stąd pochodzi nazwa aramejska Gulgalta i łacińska Calvaria

Kaplica Ukrzyżowania jest podzielona na dwie części: łacińską i prawosławną. Pod ołtarzem znajduje się dysk wykonany ze srebra, który wskazuje dokładnie miejsce osadzenia krzyża. Wkładając rękę do otworu, można dotknąć skały ukrzyżowania

 Wizyta w bazylice była okazją do odwiedzania franciszkanów opiekujących się ze strony Kościoła katolickiego tym świętym miejscem (i dbającym o zachowanie słynnego status quo) 

Franciszkanie pokazali Krzyśkowi, Kubie i ojcu Leonowi miejsca niedostępne zwykłym turystom

Mogli m.in. wejść pod kopułę bazyliki...

 ...i z góry zobaczyć grobowiec Jezusa

Grobowiec Jezusa jest wykonany z kolorowego marmuru, któremu nieustannie płonące świece nadały ciemny kolor

Brak komentarzy: